Autorské právo (c)  juraj boháčik , Bopa s.r.o. Všetky práva vyhradené.

 BOPA ,s.r.o. , Holíčska 26 , 85105 Bratislava  IČO:35692197 , DIČ:2020916557   , / neplátca DPH /

 Zaregistr.v OR Okres.súdu BA-1 vl.číslo:  11163/B  

Penažný ústav:  Tatra banka , a.s. číslo účtu :2623250427/1100   ,  

IBAN : SK72 1100 0000 0026 2325 0427 , (BIC)SWIFT : TATRSKBX

Právna forma      : Spoločnosť s ručením obmedzeným

Číslo živnostenského registra: 105-17216

Obchodné meno :BOPA, spol. s r.o. ,IČO :35692197

Sídlo:85105 Bratislava-Petržalka, Holíčska 26