vizitkabohacik1b.png bopa text1b.jpg

        Autorské právo (c)  juraj boháčik , Bopa s.r.o. Všetky práva vyhradené.

 BOPA ,s.r.o. , Holíčska 26 , 85105 Bratislava  IČO:35692197 , DIČ:2020916557   , / neplátca DPH /

 Zaregistr.v OR Okres.súdu BA-1 vl.číslo:  11163/B  

Penažný ústav:  Tatra banka , a.s. číslo účtu :2623250427/1100   ,  

IBAN : SK72 1100 0000 0026 2325 0427 , (BIC)SWIFT : TATRSKBX

Právna forma      : Spoločnosť s ručením obmedzeným

Štatutárny orgán: Konateľ - Ing. Juraj Boháčik,85101 Bratislava-Petržalka, Markova 13

Číslo živnostenského registra: 105-17216

Obchodné meno :BOPA, spol. s r.o. ,IČO :35692197

Sídlo:85105 Bratislava-Petržalka, Holíčska 26

Predmety podnikania:

- Prípravné práce k realizácii stavby ,- Stavebné cenárstvo

- Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

- Uskutočňovanie stavieb a ich zmien , - Inžinierska činnosť v stavebníctve s výnimkou stavebného dozora

- Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom ,- Čistiace a upratovacie služby

- Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti

- Kúpa tovaru za účeľom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti

,- Počítačové služby ,- Sprostredkovatelská činnost ,- Konštrukčné práce v strojárenstve ,- Výroba tehál

- Požičovňa náradia, strojov, zariadení, lodí lyží, automobilov a automobilových prívesov

- Komisionálny predaj ,- Leasing strojov, zariadení a automobilov

- Reklama a propagácia v rozsahu voľnej živnosti ,- Výskum trhu

- Sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností ,- Vydavateľská činnosť

- Prevádzkovanie lyžiarskych vlekov ,- Stavba lodí a člnov ,- Prevádzka malých plavidiel


Prípravné práce k realizácii stavby  Natieračské práce   Čistiace a upratovacie služby  Počítačové  služby   Stavba lodí a hausbótov  bopa_zivnostregistervypis.png