vizitkabohacik1b.png bopa text1b.jpg vizitka2boháčik2w.png

        Autorské právo (c)  juraj boháčik , Bopa s.r.o. Všetky práva vyhradené.

23.1 Počítačové služby

23.1.1 Hardvérové poradenstvo - poradenstvo v oblasti informačných systémov týkajúce sa technického vybavenia

23.1.1.1 Poradenstvo v oblasti informačných systémov týkajúce sa technického vybavenia

23.1.2 Softvérové poradenstvo a dodávka softvéru

23.1.2.1 Poradenstvo v oblasti informačných systémov týkajúce sa programového vybavenia

23.1.2.2 Spracovanie grafických návrhov webových stránok a ich aktualizácia

23.1.2.3 Poskytovanie softwaru - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom

23.1.3 Služby pri údržbe systémov (softvéru)

23.1.3.1 Poskytovanie pomoci s cieľom udržať softvér v optimálnom funkčnom stavei

23.1.4 Poradenstvo v oblasti bezpečnosti informačných systémov (antivír, zálohovanie,prístup)

23.1.5 Poradenstvo v oblasti ochrany osobných údajov

23.1.6 Služby riadenia a vedenia zariadení na spracovanie údajov:

Správa počítačových sietí

23.1.7 Montáž, oprava a údržba počítačových, dátových a komunikačných sietí

23.1.8 Návrh a optimalizácia informačných technológií

23.1.9 Údržba a oprava mechanických častí počítačov

 23.1.10 Služby webového servera

23.1.10.1 Poskytovanie priestoru na prezentáciu vlastných stránok klientom

 23.1.11 Poskytovanie dátových služieb - internetová čitáreň

 23.1.12 Poskytovanie informácií prostredníctvom internetu a z verejne prístupných zdrojov